top of page
매년 정기적으로 개최되는 KOLIS의 대표적인 학술 활동으로서,
KOLIS 회원 분들의 연구 동향 공유 및 커리어 탐색에 도움을 주고자 바이오 관련 학계와 산업계의 연구진을 모시고 진행하고 있습니다.

2023 KOLIS Annual Conference
June 3rd 9:30 am - 5: 30 pm
Genentech Hall
UCSF Mission Bay Campus

UC

Program Book 

감사합니다

Thank you for attending!

2023_Annual_conference_handouts5.png

2023 KOLIS Virtual Meeting
2023.03.21 5pm PST

KOLIS 운영진 소개 및 ice-breaking/networking event

RSVP

IMG_7982.JPG

제 1회 KOLIS VIRTUAL mini CONFERENCE

일시: 11월 28일 월요일 6 pm - 8 pm PST 

Zoom link:https://lbnl.zoom.us/meeting/register/tJIkdemrrDMvE9y58uS3jBINCwoz6SgfjC6X

프로그램 북을 보실려면 이미지를 클릭해주세요

82D6D49B-C7C6-42F6-95C8-0D64BC7EAED2.JPG
2022 Fall Conference​
UC Berkeley

2022 Fall

Conference Program

IMG_3656

IMG_3656

IMG_3650

IMG_3650

IMG_3895

IMG_3895

IMG_3811

IMG_3811

IMG_3773

IMG_3773

IMG_3707

IMG_3707

IMG_3687

IMG_3687

IMG_3675

IMG_3675

IMG_3894

IMG_3894

IMG_3862

IMG_3862

IMG_3647

IMG_3647

IMG_3659

IMG_3659

IMG_3945

IMG_3945

IMG_3949

IMG_3949

제 2회 전미 한인 생명 과학자의 날

일시: 1월 22일 토요일 10 am - 2 pm PST 

등록링크: https://docs.google.com/forms/d/1SogaUI-uGISUUchlgR-DKrZm9f4sXlxLS8dBLXrukfw/viewform?edit_requested=true

프로그램 북을 보실려면 이미지를 클릭해주세요

전미한인생명과학자의날.png

제 1회 전미 한인 생명 과학자의 날

일시: 12월 12일 토요일 10 am - 2 pm PST 

등록링크: https://forms.gle/aQT4FL2QZzV2r4HW6

프로그램 북을 보실려면 이미지를 클릭해주세요

Capture.JPG

KOLIS 2020 Annual Virtual Conference

​참여해 주신 모든 분들 감사드립니다. 

1_오프닝_이기현

1_오프닝_이기현

2_김빛내리 교수님

2_김빛내리 교수님

3_한미약품 톡

3_한미약품 톡

4_김빛내리_이기현_한미2

4_김빛내리_이기현_한미2

5_김성연 교수님

5_김성연 교수님

6_차지욱 교수님

6_차지욱 교수님

7_류재규 박사님

7_류재규 박사님

8_한태호 박사님

8_한태호 박사님

9_session 2 단체샷

9_session 2 단체샷

10_양재원 박사님

10_양재원 박사님

11_김기환 박사님

11_김기환 박사님

12_윤태동 박사님

12_윤태동 박사님

13_장원석 박사님

13_장원석 박사님

14_이지오 교수님

14_이지오 교수님

15_박종은 교수님

15_박종은 교수님

16_Immunology session 스크린샷

16_Immunology session 스크린샷

17_김혜영 교수님

17_김혜영 교수님

18_김기철 박사님

18_김기철 박사님

19_career session_kr

19_career session_kr

20_황창일 교수님

20_황창일 교수님

21_신소라 교수님

21_신소라 교수님

KOLIS 2020 Annual Virtual Conference

일시: 11월 20일 금요일 5pm - 21일 토요일 8pm PST 

등록링크: https://forms.gle/ihCTBmNy4aJksY359

프로그램 북을 보실려면 이미지를 클릭해주세요

Zoom link

https://us02web.zoom.us/j/84384152497?pwd=Z3NrUUxUNlVzTVdxbnJYcE45VExlZz09

poster.JPG
2019 Fall Conference​
UC Berkeley

2019 Fall

Conference Program

KakaoTalk_20191117_171250541

KakaoTalk_20191117_171250541

KakaoTalk_20201113_234009598

KakaoTalk_20201113_234009598

KakaoTalk_20201113_234038424

KakaoTalk_20201113_234038424

KakaoTalk_20201113_234356596_01

KakaoTalk_20201113_234356596_01

KakaoTalk_20201113_234356596

KakaoTalk_20201113_234356596

KakaoTalk_20201113_234356596_10

KakaoTalk_20201113_234356596_10

KakaoTalk_20201113_234356596_11

KakaoTalk_20201113_234356596_11

KakaoTalk_20201113_234653909

KakaoTalk_20201113_234653909

KakaoTalk_20201113_234711104

KakaoTalk_20201113_234711104

KakaoTalk_20201113_234725268

KakaoTalk_20201113_234725268

KakaoTalk_20201113_234745917

KakaoTalk_20201113_234745917

2019 Spring Conference​
UC Berkeley

2019 Spring

Conference Program

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2019 KOLIS Spring Conference

2018 Winter Conference​
Stanford

2018 Winter

Conference Program

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 KOLIS Winter Symposium

2018 Spring Conference​
Stanford

2018 Spring

Conference Program

2018 KOLIS Spring conference

2018 KOLIS Spring conference

2018 KOLIS Spring conference

2018 KOLIS Spring conference

2018 KOLIS Spring conference

2018 KOLIS Spring conference

2018 KOLIS Spring conference

2018 KOLIS Spring conference

2018 KOLIS Spring conference

2018 KOLIS Spring conference

2018 KOLIS Spring conference

2018 KOLIS Spring conference

2018 KOLIS Spring conference

2018 KOLIS Spring conference

0-0AF1DF28-391A-432A-B947-3DE0AD7CE130

0-0AF1DF28-391A-432A-B947-3DE0AD7CE130

0-6F7459F9-6AA2-4C6B-90A4-18F866DA4212

0-6F7459F9-6AA2-4C6B-90A4-18F866DA4212

0-81A2F0FF-508F-4313-8F46-4ECED612514A

0-81A2F0FF-508F-4313-8F46-4ECED612514A

0-52B80293-8F94-4597-BA0C-29F97E028FD8

0-52B80293-8F94-4597-BA0C-29F97E028FD8

0-DC2663DB-F164-4F26-BC33-F803D7E2AF71

0-DC2663DB-F164-4F26-BC33-F803D7E2AF71

0-A267FCC0-10CF-41ED-9DA9-E1DFC783A40E

0-A267FCC0-10CF-41ED-9DA9-E1DFC783A40E

0-6FADF7C1-2F09-48A2-AF1A-F4E3AC0948B4

0-6FADF7C1-2F09-48A2-AF1A-F4E3AC0948B4

0-2FAFAC12-055B-4F20-8988-3899D0C7569C

0-2FAFAC12-055B-4F20-8988-3899D0C7569C

0-9A702D17-4093-481D-A592-0A6D3C0532F0

0-9A702D17-4093-481D-A592-0A6D3C0532F0

Sapp Gallery

Sapp Gallery

Sapp Auditorium

Sapp Auditorium

Sapp Center

Sapp Center

2017 Winter Conference​
UCSF

2017 Winter 

Conference Program

KOLIS 2017 Winter Conference

KOLIS 2017 Winter Conference

KOLIS 2017 Winter Conference

KOLIS 2017 Winter Conference

KOLIS 2017 Winter Conference

KOLIS 2017 Winter Conference

KOLIS 2017 Winter Conference

KOLIS 2017 Winter Conference

KOLIS 2017 Winter Conference

KOLIS 2017 Winter Conference

KOLIS 2017 Winter Conference

KOLIS 2017 Winter Conference

KOLIS 2017 Winter Conference

KOLIS 2017 Winter Conference

KOLIS 2017 Winter Conference

KOLIS 2017 Winter Conference

KOLIS 2017 Winter Conference

KOLIS 2017 Winter Conference

KOLIS 2017 Winter Conference

KOLIS 2017 Winter Conference

KOLIS 2017 Winter Conference

KOLIS 2017 Winter Conference

KOLIS 2017 Winter Conference

KOLIS 2017 Winter Conference

KOLIS 2017 Winter Conference

KOLIS 2017 Winter Conference

KOLIS 2017 Winter Conference

KOLIS 2017 Winter Conference

KOLIS 2017 Winter Conference

KOLIS 2017 Winter Conference

KOLIS 2017 Winter Conference

KOLIS 2017 Winter Conference

KOLIS 2017 Winter Conference

KOLIS 2017 Winter Conference

KOLIS 2017 Winter Conference

KOLIS 2017 Winter Conference

2017 Spring Conference​
UCSF

2017 Spring 

Conference Program

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2017 Spring Conference

2016 Winter Conference​
UC Berkeley

2016 Winter 

Conference Program

0

0

35

35

29

29

30

30

40

40

31

31

38

38

39

39

36

36

37

37

33

33

34

34

32

32

28

28

27

27

26

26

24

24

25

25

23

23

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

16

16

3

3

6

6

15

15

13

13

14

14

12

12

9

9

11

11

10

10

8

8

7

7

5

5

4

4

2

2

1

1

2016 Spring Conference​
UC Berkeley

2016 Spring 

Conference Program

DSC_8713 (1)

DSC_8713 (1)

DSC_8708

DSC_8708

IMG_3079

IMG_3079

1461625363690

1461625363690

1461625381286

1461625381286

1461625382920

1461625382920

1461625379620

1461625379620

1461625376590

1461625376590

1461625373544

1461625373544

1461625370322

1461625370322

1461625367150

1461625367150

1461625361653

1461625361653

IMG_3080

IMG_3080

IMG_3078

IMG_3078

IMG_3068

IMG_3068

IMG_3077

IMG_3077

20160423_185038

20160423_185038

20160423_203606

20160423_203606

20160423_172521

20160423_172521

20160423_173102

20160423_173102

20160423_183606

20160423_183606

20160423_183609

20160423_183609

20160423_161655

20160423_161655

20160423_183603

20160423_183603

20160423_170322

20160423_170322

20160423_161704

20160423_161704

20160423_161430

20160423_161430

20160423_161420

20160423_161420

20160423_161511

20160423_161511

20160423_161506

20160423_161506

20160423_154314

20160423_154314

20160423_154318

20160423_154318

20160423_154607

20160423_154607

20160423_151103

20160423_151103

20160423_154026

20160423_154026

20160423_182309

20160423_182309

20160423_182754

20160423_182754

20160423_183018

20160423_183018

20160423_151054

20160423_151054

20160423_182306

20160423_182306

20160423_150317

20160423_150317

20160423_151026

20160423_151026

20160423_182303

20160423_182303

20160423_145850

20160423_145850

20160423_145836

20160423_145836

20160423_145748

20160423_145748

20160423_145738

20160423_145738

20160423_144853

20160423_144853

20160423_144851

20160423_144851

20160423_150308

20160423_150308

20160423_182300

20160423_182300

20160423_182258

20160423_182258

20160423_143114

20160423_143114

20160423_143119

20160423_143119

20160423_143125

20160423_143125

20160423_181957

20160423_181957

20160423_182000

20160423_182000

20160423_182013

20160423_182013

20160423_182007

20160423_182007

20160423_144841

20160423_144841

20160423_143343

20160423_143343

20160423_173049

20160423_173049

20160423_181951

20160423_181951

20160423_183012_edited

20160423_183012_edited

20160423_173027

20160423_173027

20160423_170347

20160423_170347

20160423_154020

20160423_154020

20160423_161624

20160423_161624

20160423_111238

20160423_111238

20160423_151015

20160423_151015

20160423_151509

20160423_151509

20160423_151502

20160423_151502

20160423_152347

20160423_152347

20160423_152352

20160423_152352

20160423_115423

20160423_115423

20160423_133618

20160423_133618

20160423_133622

20160423_133622

20160423_143106

20160423_143106

20160423_143354

20160423_143354

20160423_145906_edited

20160423_145906_edited

IMG_3082_edited

IMG_3082_edited

20160423_172527_edited

20160423_172527_edited

20160423_170342

20160423_170342

20160423_185047_edited

20160423_185047_edited

IMG_3071

IMG_3071

IMG_3073

IMG_3073

IMG_3075

IMG_3075

2015 Winter Conference
Stanford University

2015 Winter 

Conference Program

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

2015 Spring Conference
UCSF

2015 Spring 

Conference Program

2015 Spring Conference

2015 Spring Conference

Opening Remarks

Opening Remarks

후원사 소개

후원사 소개

이민우 박사님

이민우 박사님

김종민 박사님

김종민 박사님

이재철 박사님

이재철 박사님

오세경 박사님

오세경 박사님

Anna Joe 박사님

Anna Joe 박사님

김근수 박사님

김근수 박사님

김태호 박사님

김태호 박사님

조범수 박사님

조범수 박사님

김일진 교수님

김일진 교수님

이진형 교수님

이진형 교수님

Lydia Sohn 교수님

Lydia Sohn 교수님

Luke P. Lee 교수님

Luke P. Lee 교수님

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Coffee Break

Coffee Break

경품 추첨

경품 추첨

Dinner

Dinner

PROGRAM PAGE final 050415.jpg

PROGRAM PAGE final 050415.jpg

2014 Winter Conference
UCSF

2014 Winter 

Conference Program

2014 Winter Conference

2014 Winter Conference

20141206_151928.jpg

20141206_151928.jpg

2014 Spring Conference
UCSF

2014 Spring

Conference Program

2014 Spring Conference

2014 Spring Conference

2014 Spring Conference

2014 Spring Conference

2014 Spring Conference

2014 Spring Conference

2014 Spring Conference

2014 Spring Conference

2014 Spring Conference

2014 Spring Conference

2013 Winter Conference
UCSF

2014 Winter 

Conference Program

2013 Winter Conference

2013 Winter Conference

2013 Winter Conference

2013 Winter Conference

2013 Winter Conference

2013 Winter Conference

2013 Winter Conference

2013 Winter Conference

2013 Winter Conference

2013 Winter Conference

2013 Winter Conference

2013 Winter Conference

2013 Winter Conference

2013 Winter Conference

2013 Spring Conference
UCSF

2013 Spring 

Conference Program

2013 Spring Conference

2013 Spring Conference

2013 Spring Conference

2013 Spring Conference

2013 Spring Conference

2013 Spring Conference

2013 Spring Conference

2013 Spring Conference

2013 Spring Conference

2013 Spring Conference

2013 Spring Conference

2013 Spring Conference

KOREAN LIFE SCIENTISTS IN THE BAY AREA

STANFORD | UC BERKELEY | UC DAVIS | UCSF 

bottom of page